වෙද මහතාගේ මෑණියන්

 

 

 

 

 

 

 

 

විශ්ව ශක්ති G.G.A. ජගත් කුමාර ගනේගොඩ වෙද මහතා

විශ්ව ශක්ති G.G.A. ජගත් කුමාර ගනේගොඩ වෙද මහතාට තම නැසී ගිය මෑණියන් වූ W.A.ජොසෆින් මාතාවගේ ආශිර්වාදයෙන් තමා ලද විශ්ව ශක්ති කිරණ බලය යොදා ගනිමින් කිසිම බොන බෙහෙතක් භාවිතා නොකර රෝග ගණනාවක් ඉතාමත් කෙටි කාලයකදී සුවපත් කල හැක.මෙම සුවිශේෂී ප්‍රතිකාර ක්‍රමයේදී බීමට කිසිම ඖෂධයක් භාවිතා නොකරන බැවින් කිසිම අතුරු ආබාධයක් ඇති නොවීම විශේෂ වාසියකි.මේ දක්වා එතුමන්ගේ විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාර වලින් සුවය ලැබූ රෝගීන් ගණන දස දහස් ගණනකි.වරක් පැමිණ ඔබම මෙම වෙනස වටහා ගන්න.ඔබටත් පළමුු දවසේම විශාල සහනයක් ලබා ගත හැක


වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න - 0778595412

 

He treats the patients with the Vishwa Shakthi Kirana Power which he has acquired with the blessings of his late mother.He dosen't give any medicine to drink for this special kind of treatment.Therefore the patient will experience no side effects.Visit once and expirience it yourself.

 

Contact Us - 0778595412